loading...
loading...
:
flierland logo
کلینیک پزشکی در ونکوور(City Centre)
کلینیک پزشکی در ونکوور(City Centre)

کلینیک پزشکی در ونکوور(City Centre)

کلینیک‌های پزشکی و مراکز درمانهای فوری در ونکور کانادا ،  در این مراکز مواردی مانند دررفتگی مفاصل یا شکستگی نیز مداوا می‌شود. این کلینیک‌ هر روز کار می‌کند و بیماران نیازی به تعیین وقت قبلی ندارند ، همچنین بیمارانی

که دارای بیمه درمانی نیستند نیز در این مراکز به صورت آزاد پذیرفته می شوند . این مراکز در مواردی که دکتر خانواده در دسترس نمی باشد آماده خدمات رسانی می باشد .

1290 Hornby Street, Vancouver, BC6044161811
  • Everyday20:00 - 08:00
  • Sunday17:00 - 09:00