loading...
loading...
:
flierland logo
فروشگاه در ونکوور (Shoppers)پارک رویال
فروشگاه در ونکوور (Shoppers)پارک رویال
فروشگاه در ونکوور (Shoppers)پارک رویال
1 +
فروشگاه در ونکوور (Shoppers)پارک رویال

فروشگاه در ونکوور (Shoppers)پارک رویال

فروشگاه زنجیره ای Shoppers Drug Mart در وست ونکوور در منطقه پارک رویال از جمله فروشگاه های مواد غذایی زنجیره ای به حساب می آید . یکی از جذابیت های فروشگاه های شاپرز وجود بخش زیبایی آرایشی بسیار کامل 

و متنوع می باشد . انواع محصولات آرایشی و بهداشتی و زیبایی با برند های معتبر در این فروشگاه ها موجود می باشد .همچنین داروخانه های مجهز از دیگر امکانات این فروشگاه ها هستند .در این شعبه طبقه دوم ، دفتر کانادا پست  

برای ارسال بسته ها ، نامه  و انجام کار های پستی قرار دارد .

802 Main St, West Vancouver, BC6049261114www1.shoppersdrugmart.ca
  • Everyday22:00 - 08:00