loading...
loading...
:
flierland logo
کتابخانه عمومی ونکوور(Joe Fortes)
کتابخانه عمومی ونکوور(Joe Fortes)
کتابخانه عمومی ونکوور(Joe Fortes)

کتابخانه عمومی ونکوور(Joe Fortes)

کتابخانه عمومی ونکوور دارای شعب بسیار می باشد . این شعبه واقع در خیابان Denman در English Bay می باشد .در این مکان بسیاری از رویداد ها و گرد همایی های فرهنگی نیز برگزار می گردد .

  • Everyday17:00 - 08:00