loading...
loading...
:
flierland logo
کلینیک پزشکی در ونکوور(Sina)
کلینیک پزشکی در ونکوور(Sina)
کلینیک پزشکی در ونکوور(Sina)
2 +
کلینیک پزشکی در ونکوور(Sina)

کلینیک پزشکی در ونکوور(Sina)

کلینیک پزشکی و داروخانه سینا در مرکز شهر ونکوور کانادا

در این مرکز پزشکی خدمات زیر ارايه می شود :

 • خدمات دکتر خانواده و عمومی

 • خدمات دکتر زیبایی

 • متخصص زنان و زایمان

 • متخصص داخلی

 • مشاور بالینی

 • مراجعه  بیمار بدون وقت قبلی

 • پر کردن مجدد نسخه

 • ارجاع به پزشک متخصص

 • مشاوره پزشکی برای مسافرت و واکسیناسیون ضروری  برای سفر 

 • تست حاملگی

 • پزشکی ورزشی

 • واکسیناسیون  کودکان و بزرگسالان 

 • درمان های نیازمند جراحی و غیر جراحی

 • و ...

همچنین برخی از خدمات داروخانه این مرکز عبارتند از :

 • تست های آزمایشگاهی تخصصی

 • ترکیبات هورمون بیولوژیکی برای زنان

 • ترکیبات ضد پیری

 • ترکیبات سلامت مردان

 • مدیریت درد

 • مکمل ها و تغذیه شخصی

 • داروهای کودکان

 • خدمات ترک سیگار

 • برنامه مراقبت از منزل

 • مرور داروها

 • مشاوره در مورد داروهای خصوصی

 • بسته بندی تاول / تطابق

 • و...

505 Smithe St, Vancouver, BC6043367462mysina.camed@mysina.ca
 • Working days18:00 - 10:00
 • Weekend16:00 - 11:00