Persianfa
Persianfa
:

بیمارستان در ونکوور (ST. PAUL’S)

بیمارستان سنت پاول یک بیمارستان مراقبت ویژه است که...

0/5(0 ) |0 0
ونکوور, بریتیش کلمبیا
|00:00 - 23:00

بیمارستان  سنت پاول ونکوور (ST. PAUL’S)

بیمارستان سنت پاول یک بیمارستان مراقبت ویژه است که در مرکز شهر ونکوور ، بریتیش کلمبیا ، کانادا واقع شده است. این مرکز قدیمی ترین ، از هفت مرکز مراقبت های بهداشتی است که توسط Providence Health Care ، و

ارائه دهنده مراقبت های مبتنی کلیسای کاتولیک رومی اداره می شود.در این مرکز تمامی خدمات پزشکی ارایه می گردد . همچنین پروژه های تحقیقاتی و آموزشی در این بیمارستان در ونکوور اجرا می گردد .

پارکینگ در پشت بیمارستان موجود است .

بیمارستان در ونکوور (ST. PAUL’S) logo
بیمارستان در ونکوور (ST. PAUL’S) logo
بیمارستان در ونکوور (ST. PAUL’S) logo
  • 00:00 - 23:00
  • 00:00 - 23:00
  • 00:00 - 23:00
  • 00:00 - 23:00
  • 00:00 - 23:00
  • 00:00 - 23:00
  • 00:00 - 23:00