loading...
loading...
:
flierland logo
بیمارستان در ونکوور (ST. PAUL’S)
بیمارستان در ونکوور (ST. PAUL’S)
بیمارستان در ونکوور (ST. PAUL’S)

بیمارستان در ونکوور (ST. PAUL’S)

بیمارستان  سنت پاول ونکوور (ST. PAUL’S)

بیمارستان سنت پاول یک بیمارستان مراقبت ویژه است که در مرکز شهر ونکوور ، بریتیش کلمبیا ، کانادا واقع شده است. این مرکز قدیمی ترین ، از هفت مرکز مراقبت های بهداشتی است که توسط Providence Health Care ، و

ارائه دهنده مراقبت های مبتنی کلیسای کاتولیک رومی اداره می شود.در این مرکز تمامی خدمات پزشکی ارایه می گردد . همچنین پروژه های تحقیقاتی و آموزشی در این بیمارستان در ونکوور اجرا می گردد .

پارکینگ در پشت بیمارستان موجود است .

1081 Burrard St, Vancouver, BC6048069090
  • Everyday23:00 - 00:00