اداره ICBC در ونکوور

معرفی

ICBC اداره رانندگی استان بریتیش کلمبیا می باشد . این اداره مسئولیت برگزاری آزمون های رانندگی شامل (Knowledge test and road test)  دادن گواهی نامه معتبر رانندگی استان بریتیش کلمبیا ، ثبت نقل و انتقال وسایل نقلیه ،

بیمه ماشین و صدور کارت هویت ساکنان استان بریتیش کلمبیا (BCID) را دارد . در مرکز Downtown  آزمون عملی رانندگی برگزار نمی شود .