بیمارستان حیوانات در ونکوور (Norgate)

معرفی

بیمارستان حیوانات Norgate در ونکوور کانادا آماده ارایه انواع خدمات مشاوره ای و درمانی حیوان های خانگی شما می باشد .

برخی از خدمات این مرکز پزشکی حیوانات عبارتند از :

  • بیهوشی و پایش بیمار

  • مراقبت اضطراری و یا مراقبت های ویژه

  • تست های غربالگری سلامت

  • خدمات درمانی

  • مشاوره تغذیه ای

  • خدمات پیشگیری

  • خدمات جراحی

  • برنامه های سلامتی و واکسیناسیون

  • ....

لطفا برای گرفتن نوبت از طریق وب سایت این مرکز اقدام بفرماِید .