بیمارستان در ونکوور (ST. PAUL’S)

معرفی

بیمارستان  سنت پاول ونکوور (ST. PAUL’S)

بیمارستان سنت پاول یک بیمارستان مراقبت ویژه است که در مرکز شهر ونکوور ، بریتیش کلمبیا ، کانادا واقع شده است. این مرکز قدیمی ترین ، از هفت مرکز مراقبت های بهداشتی است که توسط Providence Health Care ، و

ارائه دهنده مراقبت های مبتنی کلیسای کاتولیک رومی اداره می شود.در این مرکز تمامی خدمات پزشکی ارایه می گردد . همچنین پروژه های تحقیقاتی و آموزشی در این بیمارستان در ونکوور اجرا می گردد .

پارکینگ در پشت بیمارستان موجود است .