دندانپزشکی در ونکوور (Aarm)

معرفی

در مطب دندانپزشکی Aarm Dental Group   

بیمار جدید پذیرفته می شود .دندانپزشک خانواده و زیبایی .بیشتربیمه ها مورد پذیرش می باشد . دارای پارکینگ رایگان برای بیماران .