دندانپزشکی در ونکوور (Aria)

معرفی

دندانپزشکی Aria در ونکوور کانادا 

خدمات این مرکز :

  • دندانپزشکی عمومی 

  • ایمپلنت

  • دندانپزشکی زیبایی

  • سپید کردن دندان ها 

  • و...

ساعات کاری

Everyday
09:00 am - 05:00 pm
Wednesday
11:00 am - 07:00 pm
Saturday
10:00 am - 05:00 pm
Sunday
08:00 am - 05:00 pm
closed

تماس

نظرات

افزودن دیدگاه جدید

Restricted HTML

  • You can align images (data-align="center"), but also videos, blockquotes, and so on.
  • You can caption images (data-caption="Text"), but also videos, blockquotes, and so on.

تماس

ساعات کاری

Everyday
09:00 am - 05:00 pm
Wednesday
11:00 am - 07:00 pm
Saturday
10:00 am - 05:00 pm
Sunday
08:00 am - 05:00 pm
closed