دندانپزشکی در ونکوور (Behmard)

معرفی

مطب دندانپزشکی Behmard در منطقه پارک رویال وست ونکوور کانادا، آماده پذیرش بیماران و ارایه انواع خدمات دندانپزشکی توسط متخصصان دندانپزشکی ایرانی وغیر ایرانی می باشد .

رویکرد این گروه دندانپزشکی  تاکید براهمیت  شیوه های تشخیص به منظوردادن آگاهی جامع به مراجعین در مورد شرایط و آینده بهداشت دهان و دندان آنها و اتخاذ تصمیمات آگاهانه برای درمان و پیشگیری می باشد .