دندانپزشکی در ونکوور (Behmard)

معرفی

مطب دندانپزشکی Behmard در منطقه پارک رویال وست ونکوور کانادا، آماده پذیرش بیماران و ارایه انواع خدمات دندانپزشکی توسط متخصصان دندانپزشکی ایرانی وغیر ایرانی می باشد .

رویکرد این گروه دندانپزشکی  تاکید براهمیت  شیوه های تشخیص به منظوردادن آگاهی جامع به مراجعین در مورد شرایط و آینده بهداشت دهان و دندان آنها و اتخاذ تصمیمات آگاهانه برای درمان و پیشگیری می باشد .

ساعات کاری

Monday
08:00 am - 06:00 pm
Tuesday
08:00 am - 07:00 pm
Everyday
07:00 am - 06:00 pm
Saturday
09:00 am - 05:00 pm
Sunday
08:00 am - 05:00 pm
closed

تماس

نظرات

افزودن دیدگاه جدید

Restricted HTML

  • You can align images (data-align="center"), but also videos, blockquotes, and so on.
  • You can caption images (data-caption="Text"), but also videos, blockquotes, and so on.

تماس

ساعات کاری

Monday
08:00 am - 06:00 pm
Tuesday
08:00 am - 07:00 pm
Everyday
07:00 am - 06:00 pm
Saturday
09:00 am - 05:00 pm
Sunday
08:00 am - 05:00 pm
closed