دندانپزشکی در ونکوور (City Centre)

معرفی

خدمات مرکز دندانپزشکی Vancouver city Centre : 

دندانپزشکی زیبایی

دندانپزشکی ترمیمی

سفید کردن دندان ها

روکش دندان

آزمایش و غربالگری سرطان دهان

کشیدن دندان عقل

و ...