دندانپزشکی در ونکوور (City Centre)

معرفی

خدمات مرکز دندانپزشکی Vancouver city Centre : 

دندانپزشکی زیبایی

دندانپزشکی ترمیمی

سفید کردن دندان ها

روکش دندان

آزمایش و غربالگری سرطان دهان

کشیدن دندان عقل

و ...

 

ساعات کاری

Monday
08:00 am - 05:00 pm
Tuesday
08:00 am - 08:00 pm
Wednesday
08:00 am - 08:00 pm
Thursday
08:00 am - 08:00 pm
Friday
08:00 am - 05:00 pm
Saturday
08:00 am - 03:00 pm
Sunday
08:00 am - 05:00 pm
closed

تماس

نظرات

افزودن دیدگاه جدید

Restricted HTML

  • You can align images (data-align="center"), but also videos, blockquotes, and so on.
  • You can caption images (data-caption="Text"), but also videos, blockquotes, and so on.

تماس

ساعات کاری

Monday
08:00 am - 05:00 pm
Tuesday
08:00 am - 08:00 pm
Wednesday
08:00 am - 08:00 pm
Thursday
08:00 am - 08:00 pm
Friday
08:00 am - 05:00 pm
Saturday
08:00 am - 03:00 pm
Sunday
08:00 am - 05:00 pm
closed