دندانپزشکی در ونکوور (Lonsdale)

معرفی

دندانپزشکی Lonsdale در ونکوور شمالی در کانادا

برخی از خدمات این کلینیک دندانپزشکی :

 • دندانپزشکی زیبایی

 • ترمیم ریشه و عصب کشی

 • ترمیم دندان های پوسیده و شکسته

 • تاج دندان

 • کشیدن دندان عقل

 • روکش دندان

 • سپید کردن دندان

 • بهداشت دندان

 • پرکردن دندان ها

 • تصویر برداری دندان

 • و ...

مراجعین محترم می توانند برای گرفتن وقت قبلی از وب سایت این مرکز دندانپزشکی استفاده نمایند .