دندانپزشکی در ونکوور (Malikob)

معرفی

دندانپزشکی Malikob در ونکوور کانادا

دندانپزشکی ایرانی در ونکوور ، در این مرکز دندانپزشکی خدمات دندانپزشکی عمومی ، ترمیمی و زیبايی انجام می پذیرد .

ساعات کاری

Everyday
10:00 am - 06:00 pm

تماس

نظرات

افزودن دیدگاه جدید

Restricted HTML

  • You can align images (data-align="center"), but also videos, blockquotes, and so on.
  • You can caption images (data-caption="Text"), but also videos, blockquotes, and so on.

تماس

ساعات کاری

Everyday
10:00 am - 06:00 pm