دندانپزشکی در ونکوور (Malikob)

معرفی

دندانپزشکی Malikob در ونکوور کانادا

دندانپزشکی ایرانی در ونکوور ، در این مرکز دندانپزشکی خدمات دندانپزشکی عمومی ، ترمیمی و زیبايی انجام می پذیرد .