دندانپزشکی در ونکوور (MAX)

معرفی

دندانپزشکی MAX در Yaletown  ونکوور کانادا

مراجعین محترم می توانند از طریق آدرس وب سایت این مرکز وقت قبلی بگیرند .

در این کلینیک دندانپزشکی خدمات زیر ارايه می گردد :

  • دندانپزشکی عمومی

  • دندانپزشکی زیبایی

  • جراحی دهان و دندان

  • ترمیم دندان 

  • درمان ریشه 

  • پر کردن دندان با انواع پروتز های سفید و فلزی 

  • و ...