دندانپزشکی در ونکوور (North Shore)

معرفی

دندانپزشکی North Shore Dental Group در شمال ونکوور کانادا

برخی خدمات این مرکز دندانپزشکی :

  • دندانپزشکی عمومی

  • دندانپزشکی آرام بخش

  • ترمیم دندان

  • کشیدن دندان

  • درمان ریشه و عصب کشی

  • جراحی دندان

  • روکش دندان

  • سپید کردن دندان ها

  • دندانپزشکی زیبايی

  • و ...

لطفا برای گرفتن وقت قبلی از وب سایت این مرکز دندانپزشکی استفاده نمایید .