دندانپزشکی در ونکوور (North Shore)

معرفی

دندانپزشکی North Shore Dental Group در شمال ونکوور کانادا

برخی خدمات این مرکز دندانپزشکی :

 • دندانپزشکی عمومی

 • دندانپزشکی آرام بخش

 • ترمیم دندان

 • کشیدن دندان

 • درمان ریشه و عصب کشی

 • جراحی دندان

 • روکش دندان

 • سپید کردن دندان ها

 • دندانپزشکی زیبايی

 • و ...

لطفا برای گرفتن وقت قبلی از وب سایت این مرکز دندانپزشکی استفاده نمایید .

 

ساعات کاری

Monday
09:00 am - 04:00 pm
Tuesday
10:00 am - 06:00 pm
Wednesday
12:00 pm - 08:00 pm
Thursday
09:00 am - 03:00 pm
Friday
09:00 am - 05:00 pm
Saturday
09:00 am - 05:00 pm
Sunday
08:00 am - 05:00 pm
closed

نظرات

افزودن دیدگاه جدید

Restricted HTML

 • You can align images (data-align="center"), but also videos, blockquotes, and so on.
 • You can caption images (data-caption="Text"), but also videos, blockquotes, and so on.

ساعات کاری

Monday
09:00 am - 04:00 pm
Tuesday
10:00 am - 06:00 pm
Wednesday
12:00 pm - 08:00 pm
Thursday
09:00 am - 03:00 pm
Friday
09:00 am - 05:00 pm
Saturday
09:00 am - 05:00 pm
Sunday
08:00 am - 05:00 pm
closed