دندانپزشکی در ونکوور (Vancouver Harbour)

معرفی

مطب دندانپزشکی در ونکوور (Vancouver Harbour) ، مرکز دندانپزشکی خانواده ، دندانپزشکی زیبایی ، ایمپلنت  ، جرم گیری ، سپید کنندگی ، عکس 3 بعدی دندان .

بیمار جدید پذیرفته می شوند . 

ساعات کاری

Monday
09:00 am - 05:00 pm
Tuesday
10:00 am - 08:00 pm
Wednesday
09:00 am - 08:00 pm
Thursday
09:00 am - 08:00 pm
Friday
08:00 am - 04:00 pm
Saturday
09:00 am - 05:00 pm
Sunday
08:00 am - 05:00 pm
closed

تماس

نظرات

افزودن دیدگاه جدید

Restricted HTML

  • You can align images (data-align="center"), but also videos, blockquotes, and so on.
  • You can caption images (data-caption="Text"), but also videos, blockquotes, and so on.

تماس

ساعات کاری

Monday
09:00 am - 05:00 pm
Tuesday
10:00 am - 08:00 pm
Wednesday
09:00 am - 08:00 pm
Thursday
09:00 am - 08:00 pm
Friday
08:00 am - 04:00 pm
Saturday
09:00 am - 05:00 pm
Sunday
08:00 am - 05:00 pm
closed