دندانپزشکی در ونکوور (Vancouver Harbour)

معرفی

مطب دندانپزشکی در ونکوور (Vancouver Harbour) ، مرکز دندانپزشکی خانواده ، دندانپزشکی زیبایی ، ایمپلنت  ، جرم گیری ، سپید کنندگی ، عکس 3 بعدی دندان .

بیمار جدید پذیرفته می شوند . 

تماس

ساعات کاری

Monday
09:00 am - 05:00 pm
Tuesday
10:00 am - 08:00 pm
Wednesday
09:00 am - 08:00 pm
Thursday
09:00 am - 08:00 pm
Friday
08:00 am - 04:00 pm
Saturday
09:00 am - 05:00 pm
Sunday
08:00 am - 05:00 pm
closed