دندانپزشکی در ونکوور (Wall Centre)

معرفی

کلینیک دندانپزشکی Wall Centre در ونکوور کانادا

در این مرکز دندانپزشکی خدمات زیر ارايه می گردد :

 • دندانپزشکی زیبایی

 • دندانپزشکی آرام بخش و بدون درد

 • درمان ریشه و عصب کشی

 • ایمپلنت

 • کشیدن دندان عقل

 • دندانپزشکی عمومی 

 • دندانپزشک خانواده

 • ارتودنسی

 • دندانپزشکی لیزر

 • طراحی دیجیتال لبخند 

 • و ...