چشم پزشکی در ونکوور(VGH)

معرفی

کلینیک چشم پزشکی ونکوور واقع در بیمارستان عمومی ونکوور می باشد .

در این مرکز تمامی خدمات تخصصی چشم انجام می پذیرد