کتابخانه عمومی ونکوور(Joe Fortes)

معرفی

کتابخانه عمومی ونکوور دارای شعب بسیار می باشد . این شعبه واقع در خیابان Denman در English Bay می باشد .در این مکان بسیاری از رویداد ها و گرد همایی های فرهنگی نیز برگزار می گردد .

 

 

 

ساعات کاری

Everyday
08:00 am - 05:00 pm

تماس

نظرات

افزودن دیدگاه جدید

Restricted HTML

  • You can align images (data-align="center"), but also videos, blockquotes, and so on.
  • You can caption images (data-caption="Text"), but also videos, blockquotes, and so on.

تماس

ساعات کاری

Everyday
08:00 am - 05:00 pm