کتابخانه عمومی ونکوور(VPL)

معرفی

کتابخانه عمومی ونکوور بیش از 100 سال است که به رفع نیازهای یادگیری ، خواندن و اطلاع رسانی ساکنان ونکوور اختصاص یافته است. در سال گذشته ، این کتابخانه (VPL ) نزدیک به 6.5 میلیون بازدید داشته است و مراجعان 

نزدیک به 9.5 میلیون مورد فیزیکی و دیجیتال از جمله کتاب ، کتابهای الکترونیکی ، فیلم ، موسیقی و مجلات را به امانت گرفته اند .  VPL پربازدیدترین کتابخانه مهم شهری در کانادا است و  به عنوان بهترین کتابخانه دنیا انتخاب شد .

این عنوان به شکل مشترک به این کتابخانه و کتابخانه اصلی شهر مونتریال اعطا شد.

تماس

ساعات کاری

Everyday
10:00 am - 09:00 pm
Friday
10:00 am - 06:00 pm
Saturday
10:00 am - 06:00 pm
Sunday
11:00 am - 06:00 pm