کلینیک فیزیوتراپی در ونکوور (Capilano)

معرفی

مرکز فیزیوتراپی Capilano در ونکوور شمالی در کانادا