کلینیک پزشکی در ونکوور(Cure)

معرفی

کلینیک پزشکی Cure درCapilano Mall ونکوور شمالی در کانادا

در این مرکز پزشکی خدمات کامل پزشک خانواده بدون وقت قبلی توسط پزشکان کلینیک به صورت حضوری و آنلاین (از راه دور ) انجام می پذیرد .

برخی خدمات این کلینیک پزشکی :

  • پزشک خانواده و پذیرش بیمار جدید

  • کلینیک روزانه و سرپایی

  • خدمات پزشکی برای مسافرین و بیماران بدون پوشش بیمه

  • خدمات پزشکی زنان

  • جراحی های جزیی

  • تزریقات و واکسیناسیون

  • و ...