کلینیک پزشکی در ونکوور(Denman)

معرفی

 کلینیک پزشکی در ونکوور(Denman)  به سلامتی و رفاه شما توجه و از آن مراقبت می کند .

خدمات پزشکی این کلینیک : پذیرش بیمار بدون وقت قبلی - متخصص سلامت بانوان -پزشک جراح -مراقبت پزشکی برای گردشگران - واکسیناسیون - معاینه پزشکی رانندگی -داروخانه -

لطفا برای گرفتن وقت تماس بگیرید .