کلینیک پزشکی در ونکوور(Handy)

معرفی

کلینیک‌های پزشکی و مراکز درمانهای فوری در ونکور کانادا .

 این کلینیک‌ها هر روز هفته کار می‌کنند و بیماران نیازی به تعیین وقت قبلی ندارند .