کلینیک پزشکی در ونکوور(Keefer)

معرفی

کلینیک پزشکی  Keefer در مرکز شهر ونکوور کانادا

در این مرکز خدمات پزشک خانواده ، معاینات مخصوص رانندگی و معاینات و ایمن سازی کودکان ارايه می گردد و بیماران بدون وقت قبلی پذیرفته می گردند .همچنین مراجعین محترم می توانند از طریق وب سایت این کلینیک وقت قبلی بگیرند .

ساعات کاری

Working days
08:30 am - 07:00 pm
Saturday
10:00 am - 04:30 pm
Sunday
09:30 am - 05:00 pm
Wednesday
08:30 am - 05:00 pm

تماس

نظرات

افزودن دیدگاه جدید

Restricted HTML

  • You can align images (data-align="center"), but also videos, blockquotes, and so on.
  • You can caption images (data-caption="Text"), but also videos, blockquotes, and so on.

تماس

ساعات کاری

Working days
08:30 am - 07:00 pm
Saturday
10:00 am - 04:30 pm
Sunday
09:30 am - 05:00 pm
Wednesday
08:30 am - 05:00 pm