کلینیک پزشکی در ونکوور(Lonsdale19th)

معرفی

کلینیک پزشکی خیابان 19 لانزدل در حال حاضر بیماران را به صورت تلفنی و ویدئو معاینه و ویزیت می کند و بعد از تشخیص پزشک معالج در معاینه از راه دور ، در صورت لزوم بیماران را یه صورت حضوری نیز می پذیرد .برای گرفتن وقت قبلی لطفا از طریق وب سایت این مرکز اقدام فرمایید .

ساعات کاری

Working days
08:00 am - 09:00 pm
Weekends
09:00 am - 09:00 pm

تماس

نظرات

افزودن دیدگاه جدید

Restricted HTML

  • You can align images (data-align="center"), but also videos, blockquotes, and so on.
  • You can caption images (data-caption="Text"), but also videos, blockquotes, and so on.

تماس

ساعات کاری

Working days
08:00 am - 09:00 pm
Weekends
09:00 am - 09:00 pm