کلینیک پزشکی در ونکوور(Pemberton Marine)

معرفی

کلینیک پزشکی Pemberton Marine  در ونکوور شمالی در کانادا

این کلینیک پزشکی یکی از 19 مرکز مراقبت های پزشکی اولیه در شبکه کلینیک های پزشکی استان بریتیش کلمبیا محسوب می شود . در این مرکز پزشکی خدمات پزشک خانواده و فیزیوتراپی ارايه میگردد . بیماران محترم بدون نیاز به وقت قبلی نبز پذیرش می گردند.

ساعات کاری

Everyday
09:00 am - 07:00 pm
Saturday
09:00 am - 03:00 pm
Sunday
09:00 am - 05:00 pm

تماس

نظرات

افزودن دیدگاه جدید

Restricted HTML

  • You can align images (data-align="center"), but also videos, blockquotes, and so on.
  • You can caption images (data-caption="Text"), but also videos, blockquotes, and so on.

تماس

ساعات کاری

Everyday
09:00 am - 07:00 pm
Saturday
09:00 am - 03:00 pm
Sunday
09:00 am - 05:00 pm