کلینیک پزشکی در ونکوور(West End)

معرفی

کلینیک پزشکی West End Medical Centre در مرکز شهر ونکوور کانادا قرار دارد . 

این مرکز به طور همیشگی تعطیل شده است.