کلینیک پزشکی در ونکوور(yYoung)

معرفی

کلینیک و درمانگاه پزشکی yYoung در ونکوور کانادا 

این کلینیک پزشکی بدون وقت قبلی آماده ارائه خدمات پزشکی به بیماران محترم می باشد .

در صورت تمایل امکان گرفتن وقت قبلی هم توسط وب سایت این مرکز مهیا می باشد .

خدمات این مرکز :

  • غربالگری سلامت عمومی

  • سلامتی بانوان

  • کلینیک آکنه

  • بیماری های پوستی

  • مراقبت های پیشگیری از بیماری 

  • ارائه خدمات کامل پزشکی خانواده

تماس

ساعات کاری

Monday
09:00 am - 03:00 pm
Tuesday
01:00 pm - 04:00 pm
Wednesday
08:00 am - 05:00 pm
closed
Thursday
08:00 am - 05:00 pm
closed
Friday
09:00 am - 04:00 pm
Weekends
08:00 am - 05:00 pm
closed