حداقل دستمزد در آلبرتا

اقتصاد / 01/14/2021 / دیدگاه ها
حداقل دستمزد در آلبرتا
در استان آلبرتا کارفرمایان باید دست کم، حداقل دستمزد را پرداخت کنند. حداقل دستمزد جنرال کنونی 15$ در ساعت است، که به استثنای دانشجویان زیر 18 سال، برای کلیه کارمندان اعمال می شود.

حداقل نرخ دستمزد مربوط به 2018-2019 در آلبرتا

 حداقل نرخ دستمزدهای  زیر در آیین نامه استانداردهای استخدام تعیین شده است:

  نوع کارمند                                  1 اکتبر 2018                    26ژوئن 2019             

بیشتر کارمندان (حداقل دستمزد جنرال)         15$ در ساعت                            15$ در ساعت

دانشجویان زیر 18 سال                                  15$ در ساعت                            13$ در ساعت (محدودیت اعمال می شود)

فروشندگان                                                    598 $ در هفته                           598 $ در هفته

کارمندان خانگی (ساکن خانه کارفرمای خود)  2،848 $ در ماه                           2،848 $ در ماه

منبع: www.alberta.ca

جدیدترین مطالب

افزودن دیدگاه جدید

Restricted HTML

  • You can align images (data-align="center"), but also videos, blockquotes, and so on.
  • You can caption images (data-caption="Text"), but also videos, blockquotes, and so on.