تئاتر و سینما

5 سینمای برتر در ونکوور

5 سینمای برتر در ونکوور

چه عشق فیلم باشید و چه یک تماشاگر معمولی سینما، هیچ جایی مثل سینما وجود ندارد. ف...
هزینه سینما در ونکوور

هزینه سینما در ونکوور

اگر قصد تماشای فیلم در سینما را دارید، باید برای فیلم انتخابی خود بلیط تهیه کنید...