تاریخچه کانادا

مردم کانادا- بخش دوم

مردم کانادا- بخش دوم

مردم بومی هنگامی که اروپایی ها در قرن شانزدهم در کانادا شروع به اقامت کردند، حد...
مردم کانادا- بخش اول

مردم کانادا- بخش اول

گروه های قومی اصلی از آنجا که گروه های مهاجر، تمایل دارند در مناطق خاص مستقر شو...
روز یادبود در کانادا

روز یادبود در کانادا

10 حقیقت در مورد روز یادبود کانادا: 1. روز یادبود اولین بار در سال 1919 در سرا...
تاریخچه کشور کانادا

تاریخچه کشور کانادا

تاریخ پیش از استعمار قبل از ورود اروپایی‌ها به سرزمین کانادا، مردمان بومی  ساکن...