تاریخچه کانادا

مردم کانادا- بخش دوم

مردم کانادا- بخش دوم

مردم بومی هنگامی که اروپایی ها در قرن شانزدهم در کانادا شروع به اقامت کردند، حدود 200000 هندی (اولین ملل) و اینوئیت ها ( اسکیموها ) در جایی که اکنون به آن کانادا گفته می شود، زندگی می کردند. در نتیجه ی تجاوزات ارضی اروپایی ها و بیماری هایی  که شهرک ...
مردم کانادا- بخش اول

مردم کانادا- بخش اول

گروه های قومی اصلی . از آنجا که گروه های مهاجر، تمایل دارند در مناطق خاص مستقر شوند، به طور کلی هویت فرهنگی خود را حفظ کرده اند. به عنوان مثال، اوکراینی ها عمدتاً به استانهای پرایری ( Prairie) مهاجرت کردند، جایی که زمین و آب و هوای آن  شبیه سرزمین م...
روز یادبود در کانادا

روز یادبود در کانادا

10 حقیقت در مورد روز یادبود کانادا: 1. روز یادبود اولین بار در سال 1919 در سراسر کشورهای مشترک المنافع بریتانیا برگزار شد. به دلیل یادبود توافقنامه ی آتش بسی که جنگ جهانی اول را در روز دوشنبه، 11 نوامبر1918، ساعت 11 صبح ( ساعت یازدهم روز یازدهم ماه...
تاریخچه کشور کانادا

تاریخچه کشور کانادا

تاریخ پیش از استعمار قبل از ورود اروپایی‌ها به سرزمین کانادا، مردمان بومی  ساکن آن سرزمین بودند باستان شناسان معتقدند ساکنین اولیه کانادا، در واقع مهاجرانی بوده‌اند که از آسیا و از تنگه برینگ خود را به آلاسکا رسانده‌اند.بسیاری از بومیان بهخاطر بیمار...