تاریخچه کانادا

مردم کانادا- بخش دوم

مردم کانادا- بخش دوم

مردم بومی هنگامی که اروپایی ها در قرن شانزدهم در کانادا شروع به اقامت کردند، حدود 200000 اقوام بومی کانادا و اینوئیت ها ( اسکیموها ) در جایی که اکنون به آن کانادا گفته می شود، زندگی می کردند. در نتیج...
مردم کانادا- بخش اول

مردم کانادا- بخش اول

گروه های قومی اصلی از آنجا که گروه های مهاجر، تمایل دارند در مناطق خاص مستقر شوند، به طور کلی هویت فرهنگی خود را حفظ کرده اند. به عنوان مثال، اوکراینی ها عمدتاً به استان های پرایری ( Prairie) مهاجرت ...
روز یادبود در کانادا

روز یادبود در کانادا

10 حقیقت در مورد روز یادبود کانادا: 1. روز یادبود اولین بار در سال 1919 در سراسر کشورهای مشترک المنافع بریتانیا برگزار شد. به دلیل یادبود توافقنامه ی آتش بسی که جنگ جهانی اول را در روز دوشنبه، 11 نو...
تاریخچه کشور کانادا

تاریخچه کشور کانادا

تاریخ پیش از استعمار قبل از ورود اروپایی‌ها به سرزمین کانادا، مردمان بومی  ساکن آن سرزمین بودند باستان شناسان معتقدند ساکنین اولیه کانادا، در واقع مهاجرانی بوده‌اند که از آسیا و از تنگه برینگ خود را ...