سیستم آموزشی

سیستم آموزش و پرورش کانادا- بخش دوم

سیستم آموزش و پرورش کانادا- بخش دوم

انواع دیگر آموزش در کانادا 1. آموزشگاه های فنی و حرفه ای علاوه بر کالج‌های محل...
سیستم آموزش و پرورش کانادا- بخش اول

سیستم آموزش و پرورش کانادا- بخش اول

آموزش و پرورش یکی از بالاترین اولویت های دولت کانادا است. در اکثر موارد، کودکان...