فرهنگ و مذهب

سنت ها و آداب و رسوم کانادایی ها در کریسمس- بخش دوم

سنت ها و آداب و رسوم کانادایی ها در کریسمس- بخش دوم

رژه های کریسمس ازجشن های محبوب تعطیلات است. بیشتر شهرهای بزرگ کانادا در نوامبر مراسم رژه بابانوئل برگزار می کنند و برخی از آنها به دسامبر موکول می شوند. شهرهای بزرگتری مانند ونکوور و تورنتو ، اگر تحمل...
روز باکسینگ در کانادا- 26 دسامبر

روز باکسینگ در کانادا- 26 دسامبر

Image   ریشه ی تاریخی روز باکسینگ این جشن کلی...
سنت ها و آداب و رسوم کانادایی ها در کریسمس- بخش اول

سنت ها و آداب و رسوم کانادایی ها در کریسمس- بخش اول

کانادا کشوری چند فرهنگی است، بنابراین به جزسنت های مسیحی که در دسامبر و در طول سال مشاهده می شود، سنت های تعطیلات بسیار دیگری نیز در کانادا مشاهده می شود. جشن های "حنوکا" به طور خاصی در تورنتو و مونتر...
بابا نوئل کانادایی است؟

بابا نوئل کانادایی است؟

با توجه به سخنان جیسون کنی ، وزیر امور شهروندی ، مهاجرت و چند فرهنگی آلبرتا، گفته می شود، که بابا نوئل کانادایی است و به همین دلیل لباس سفید و قرمز می پوشد. فرهنگ کشور کانادا به طور کلی از بابا نوئل ا...
ده حقیقت جالب درباره کانادا

ده حقیقت جالب درباره کانادا

 1. نام کانادا از واژه کاناتا (Kanata) می آید، که در زبان بومیان سرخ پوست کانادا معروف به اقوام نخست، به معنی "دهکده" و "سکونت گاه" یا سرزمین است. درسال 1535 ساکنین  منطقه ی "کاناتا" که اکنون با نام ک...
فرهنگ کانادا

فرهنگ کانادا

فرهنگ کانادا تأثیرات بسیاری دارد، زیرا افراد زیادی که به این کشورمهاجرت می کنند تشویق می شوند فرهنگ خود را حفظ کنند. این مهاجران همچنین به افرادی که با آنها ملاقات می کنند در مورد شیوه زندگی خود آموزش...
دین رسمی در کانادا و مذاهب رایج

دین رسمی در کانادا و مذاهب رایج

Image   تنوع فرهنگی و مذهبی در کانادا: مسیحی...