فرهنگ و مذهب

سنت ها و آداب و رسوم کانادایی ها در کریسمس- بخش دوم

سنت ها و آداب و رسوم کانادایی ها در کریسمس- بخش دوم

رژه های کریسمس ازجشن های محبوب تعطیلات است. بیشتر شهرهای بزرگ کانادا در نوامبر م...
روز باکسینگ در کانادا- 26 دسامبر

روز باکسینگ در کانادا- 26 دسامبر

Image ...
سنت ها و آداب و رسوم کانادایی ها در کریسمس- بخش اول

سنت ها و آداب و رسوم کانادایی ها در کریسمس- بخش اول

کانادا کشوری چند فرهنگی است، بنابراین به جزسنت های مسیحی که در دسامبر و در طول س...
بابا نوئل کانادایی است؟

بابا نوئل کانادایی است؟

با توجه به سخنان جیسون کنی ، وزیر امور شهروندی ، مهاجرت و چند فرهنگی آلبرتا، گفت...
ده حقیقت جالب درباره کانادا

ده حقیقت جالب درباره کانادا

 1. نام کانادا از واژه کاناتا (Kanata) می آید، که در زبان بومیان سرخ پوست کانادا...
فرهنگ کانادا

فرهنگ کانادا

فرهنگ کانادا تأثیرات بسیاری دارد، زیرا افراد زیادی که به این کشورمهاجرت می کنند ...
دین رسمی در کانادا و مذاهب رایج

دین رسمی در کانادا و مذاهب رایج

Image ...