فیزیوتراپ در کانادا

کلینیک فیزیوتراپی در ونکوور (Capilano) کلینیک فیزیوتراپی در ونکوور (Capilano)
#59-935 Marine Drive Inside Capilano Mall (Main Floor, North Vancouver, BC پزشکی