loading...
loading...
:
flierland logo
انواع ورک پرمیت در کانادا

انواع ورک پرمیت در کانادا

Soudabeh
Soudabeh Kermani|

برای دریافت ورک پرمیت کانادا دو مسیر کلی وجود دارد: ورک پرمیت آزاد- (Open work permit) و ورک پرمیت محدود یا مخصوص کارفرما- (Closed work permit).

بیشتر افراد برای کار در کانادا به مجوز کار احتیاج دارند. اگر مطمئن نیستید که به چنین مجوزی احتیاج دارید، به این لینک مراجعه کنید تا دریابید آیا به مجوز کار احتیاج دارید.

نحوه اخذ ورک پرمیت در کانادا

  • روند اخذ ورک پرمیت کانادا بسته به نوع ورک پرمیت شخص بسیار متفاوت است. به عنوان مثال، برای یک دانشجوی بین المللی که در کانادا تحصیل می کند، اغلب به طور خودکار ورک پرمیت نیمه وقت به عنوان بخشی از مجوز اجازه تحصیل صادر می شود.
  • در اکثر درخواست های ورک پرمیت محدود (closed work permit) لازم است که یک تبعه خارجی از کارفرمای کانادایی پیشنهاد کار رسمی(job offer ) داشته باشد که از طریق
  •  Labour Market Impact Assessment (LMIA)، یعنی سندی که ممکن است یک کارفرما در کانادا قبل از استخدام کارگر خارجی نیاز به دریافت آن داشته باشد، پشتیبانی می شود. حتی کسانی که از LMIA معاف هستند و یا از داشتن ورک پرمیت معاف هستند، باید با مستندات منحصر به فرد لازم برای تهیه ضمانت ورود به کانادا اطمینان دهند.

  • برای دریافت ورک پرمیت کانادا دو مسیر کلی وجود دارد: ورک پرمیت آزاد و ورک پرمیت محدود (مخصوص کارفرما).

ورک پرمیت های محدود به کارفرمایان خاصی گره خورده است، این بدان معنی است که اگربرای یک تبعه خارجی ورک پرمیت محدود صادر شده است، باید فقط با همان کارفرما در همان مکان کار کند، مگر اینکه ورک پرمیت خود را تغییر دهد.

Work Permit canada

انواع ورک پرمیت در کانادا

1. ورک پرمیت آزاد-(Open work permit)

ورک پرمیت آزاد به شما امکان می دهد برای هر کارفرمایی در کانادا کار کنید، نه برای یک کارفرما:

• کسانی که در لیست کارفرمایانی که نتوانسته اند شرایط را رعایت کنند یا غیر مجازند قرار دارند.

• کسانی که مرتباً ورزش های استریپتیز، رقص های اروتیک، خدمات اسکورت یا ماساژهای اروتیک ارائه می دهند.

فقط در شرایط خاص می توانید ورک پرمیت آزاد بگیرید.

در صورتی می توانید ورک پرمیت آزاد داشته باشید که واجد شرایط زیر باشید:

• دانشجوی بین المللی هستید که از یک موسسه یادگیری تعیین شده فارغ التحصیل شده اید و واجد شرایط برنامه اجازه کار پس از فارغ التحصیلی هستید.

• دانشجویی هستید که دیگر قادر به پرداخت هزینه های تحصیلتان نیستید (دانشجوی بی بضاعت).

• ورک پرمیت مخصوص کارفرما داشته باشید و در رابطه با شغل خود در کانادا مورد سواستفاده قرار بگیرید یا در معرض سواستفاده قرار بگیرید.

• برای اقامت دائم کانادا اقدام کرده اید.

• یکی از اعضای خانواده وابسته کسی هستید که درخواست اقامت دائم کرده است.

• همسر یا شریک زندگی یک کارگر ماهر یا دانشجوی بین المللی هستید.

• همسر یا شریک زندگی متقاضی برنامه آزمایشی مهاجرت آتلانتیک هستید.

• پناهنده، مدعی پناهندگی، شخص محافظت شده یا عضو خانواده آنها هستید.

• تحت دستور حذف غیرقابل اجرا هستید.

• دارنده اجازه اقامت موقت هستند.

• یک کارگر جوان هستید که در برنامه های ویژه شرکت می کنید.

*در هر یک از این شرایط، شما باید دارای معیارهای دیگری برای واجد شرایط بودن باشید.

2 . ورک پرمیت محدود یا مخصوص کارفرما-(Closed work permit)

ورک پرمیت مخصوص کارفرما به شما اجازه می دهد با توجه به شرایط ورک پرمیت خود کار کنید، که شامل موارد زیر است:

• نام کارفرمایی که می توانید برای آن کار کنید.

• چه مدت می توانید کار کنید.

• محلی که می توانید در آن کار کنید (در صورت وجود).

منیع:www.canada.ca