loading...
loading...
:
flierland logo
آگهی استخدام مدیر اداری در تورنتو کانادا

آگهی استخدام مدیر اداری در تورنتو کانادا

میسیساگا, انتاریو|
  • مدیر اداری
  • 27
  • کالج/CEGEP یا تجربه معادل
  • انگلیسی

شرح وظایف :

بررسی، ارزیابی و اجرای رویه های اداری جدید
اولویت های کاری را تعیین کنید و از رعایت رویه ها و رعایت مهلت ها اطمینان حاصل کنید
انجام فعالیت های اداری تاسیس
هماهنگی و برنامه ریزی برای خدمات اداری مانند اسکان، جابجایی، تجهیزات، لوازم، فرم ها، دفع دارایی ها، پارکینگ، نگهداری و خدمات امنیتی
کمک در تهیه بودجه عملیاتی و حفظ موجودی و کنترل بودجه
جمع آوری داده ها و تهیه گزارش های دوره ای و ویژه، راهنماها و مکاتبات
نظارت و هماهنگی رویه های اداری اداری

Emerging Sports Canada Inc