loading...
loading...
:
flierland logo
آگهی استخدام مدیر مهندسی در تورنتو کانادا

آگهی استخدام مدیر مهندسی در تورنتو کانادا

برمپتون, انتاریو|
  • مدیر مهندسی
  • 61
  • مدرک کارشناسی
  • انگلیسی

شرح وظایف :

برنامه ریزی و کنترل بودجه و مخارج
استخدام، آموزش، هدایت و ایجاد انگیزه برای کارکنان
کار فنی را تعیین، هماهنگ و بررسی کنید
ارزیابی طرح های فنی و کارهای مهندسی
نظارت بر تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات
نظارت بر تهیه گزارش ها
با مشتریان مشورت و راهنمایی کنید
به مدیریت ارشد مشاوره دهید
قراردادها را مدیریت کنید
برنامه ریزی، سازماندهی، هدایت، کنترل و ارزیابی عملیات روزانه
آماده سازی پروپوزال
تهیه اسناد مناقصه، شرکت در مذاکرات قرارداد و اعطای قراردادهای ساخت و ساز

Orbit Engineering Limited