loading...
loading...
:
flierland logo
آگهی استخدام مربی شخصی در ونکوور کانادا

آگهی استخدام مربی شخصی در ونکوور کانادا

ونکوور, بریتیش کلمبیا|
  • مربی شخصی
  • 28 - 15.65
  • بدون مدرک، گواهی یا مدرک
  • انگلیسی

استخدام مربی ورزشی شخصی در ونکوور کانادا

شرح وظایف :

فعالیت ها و تکنیک های ورزشی، تناسب اندام یا ورزشی را نشان داده و آموزش دهید
برنامه ریزی و انجام فعالیت های تفریحی، تناسب اندام و ورزشی
فعالیت ها را برنامه ریزی کنید، گزارش ها را نگه دارید، سوابق را حفظ کنید و گزارش تهیه کنید
رهبری/آموزش افراد
اطلاعات آگاهی از شیوه زندگی را ارائه دهید
انجام فعالیت های تفریحی یا ورزشی درمانی
از رعایت مقررات ایمنی و بهداشتی اطمینان حاصل کنید
وسایل، تجهیزات ورزشی و بازی را جمع آوری کنید
فعالیت های تفریحی، ورزشی یا تناسب اندام را برای اطمینان از ایمنی و ارائه کمک های اضطراری یا کمک های اولیه در صورت لزوم نظارت کنید

GoodLife Fitness
GoodLife Fitness
  • :