loading...
loading...
:
flierland logo
آگهی استخدام ناظر سرویس غذا در ونکوور کانادا

آگهی استخدام ناظر سرویس غذا در ونکوور کانادا

نانایمو, بریتیش کلمبیا|
  • ناظر سرویس غذا
  • 41600
  • کالج/CEGEP
  • انگلیسی

ظرفیت استخدام 5 نفر

شرح وظایف :

برنامه ریزی، سازماندهی، هدایت، کنترل و ارزیابی عملیات روزانه
موجودی وجوه نقد و ترازنامه کامل، گزارشات نقدی و فرم های مربوطه
انجام بررسی عملکرد
هزینه محصولات و خدمات
سازماندهی و نگهداری موجودی
نظارت بر درآمدها و اصلاح رویه ها و قیمت ها
از رعایت مقررات ایمنی و بهداشتی اطمینان حاصل کنید
با تامین کنندگان برای مواد غذایی و سایر لوازم مذاکره کنید
توسعه، اجرا و تجزیه و تحلیل بودجه
مشارکت در طرح های بازاریابی و اجرا
برنامه کاری کارکنان را تنظیم کنید و بر عملکرد کارکنان نظارت کنید
به شکایات یا نگرانی های مشتریان رسیدگی کنید
ارائه خدمات به مشتریان
استخدام، آموزش و نظارت بر کارکنان

McDonald's Restaurants
McDonald's Restaurants
  • :
  • :