loading...
loading...
:
flierland logo
آگهی استخدام کارمند حسابداری در تورنتو کانادا

آگهی استخدام کارمند حسابداری در تورنتو کانادا

تورنتو, انتاریو|
  • کارمند حسابداری
  • 80000
  • کالج/CEGEP
  • انگلیسی

شرح وظایف :

مدخل مجله را آماده کنید
مدیریت حساب های دریافتنی
مدیریت حساب های پرداختنی
تطبیق بانکی را آماده کنید
مشتریان فاکتور
هزینه یابی و بودجه بندی
گزارش ها را تهیه کنید

DaSilva and Associates Inc
DaSilva and Associates Inc
  • :
  • :