loading...
loading...
:
flierland logo
آگهی استخدام مدیر توسعه کسب و کار در تورنتو کانادا

آگهی استخدام مدیر توسعه کسب و کار در تورنتو کانادا

نورث یورک, انتاریو|
  • مدیر توسعه کسب و کار
  • 80000 - 100000
  • مدرک کارشناسی یا تجربه معادل آن
  • انگلیسی

شرح وظایف :

برنامه ریزی و کنترل بودجه و مخارج
ایجاد و اجرای سیاست ها و رویه ها
پروژه ها و برنامه ها را تعیین، هماهنگ و بررسی کنید
نظارت بر تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات
نظارت بر تهیه گزارش ها
به مدیریت ارشد مشاوره دهید
قراردادها را مدیریت کنید
سازماندهی و هدایت کمیته ها و گروه های کاری برای برنامه ریزی، مدیریت یا ارزیابی پروژه ها و برنامه ها
برنامه ریزی، توسعه و اجرای استراتژی های ارتباطی
برنامه ریزی، سازماندهی، هدایت، کنترل و ارزیابی عملیات روزانه