loading...
loading...
:
flierland logo
آگهی استخدام ارزیاب ساخت وساز در تورنتو کانادا

آگهی استخدام ارزیاب ساخت وساز در تورنتو کانادا

میسیساگا, انتاریو|
  • ارزیاب ساخت وساز
  • 36.25
  • مدرک کارشناسی
  • انگلیسی

شرح وظایف :

برآورد هزینه های نیروی کار و/یا مواد را تهیه کنید
تهیه تخمین های قالب اصلی (کلاس A)
تخمین های قالب عنصری را آماده کنید (کلاس های B، C، D)
CADD و سایر سیستم های نرم افزاری کامپیوتری را اجرا کنید
برآورد هزینه های عمومی و سربار را تهیه کنید
ارائه مطالعات امکان سنجی اقتصادی و برآوردهای اولیه برای پروژه های پیشنهادی
نقشه ها، نقشه ها، نقشه ها و مشخصات را بخوانید و تفسیر کنید
جریان نقدی پروژه و الزامات تامین مالی
برآورد هزینه های قبل از قرارداد
از روش های برخاستن کمیت استفاده کنید
مشاوره در مورد مراحل مناقصه
تجزیه و تحلیل مناقصه ها و پیشنهاد جوایز
راه اندازی سیستم های نظارت و گزارش هزینه
نظارت و تنظیم مخارج قرارداد
تهیه و نگهداری فهرست تجهیزات و پیمانکاران تجارت
برقراری ارتباط، مشاوره و ارتباط با مهندسان، معماران، مالکان، پیمانکاران و پیمانکاران فرعی در مورد تغییرات و تعدیل برآورد هزینه

2431794 ONTARIO INC