loading...
loading...
:
flierland logo
آگهی استخدام حسابدار در مونترال کانادا

آگهی استخدام حسابدار در مونترال کانادا

مونترال, کبک|
  • حسابدار
  • 29
  • کالج/CEGEP
  • فرانسوی

شرح ظایف :

اطمینان از دقت و انطباق با استانداردهای حسابداری، رویه ها و کنترل داخلی
تهیه صورتهای مالی و گزارشات
تهیه اظهارنامه مالیات بر درآمد از سوابق حسابداری
بررسی سوابق حسابداری
ارائه مشاوره مالی، تجاری و مالیاتی
نظارت بر مدیریت حقوق و دستمزد
نگهداری سوابق مالی و ایجاد، نگهداری و تعادل حساب های مختلف با استفاده از سیستم های حسابداری دستی و کامپیوتری

Compco inc
Compco inc
  • :
  • :