loading...
loading...
:
flierland logo
آگهی استخدام مدیر رستوران در مونترال کانادا

آگهی استخدام مدیر رستوران در مونترال کانادا

مونترال, کبک|
  • مدیر رستوران
  • 23
  • گواهی پایان تحصیلات متوسطه (دبیرستان)
  • انگلیسی

شرح وظایف :

روش هایی را برای برآوردن برنامه های کاری ایجاد کنید
نظارت و هماهنگی فعالیت های کارکنانی که غذا را تهیه و تقسیم می کنند
کارکنان را در وظایف شغلی، روش های بهداشتی و ایمنی آموزش دهید
مواد و لوازم را برآورد و سفارش دهید
استخدام کارکنان خدمات غذا
از خدمات غذا و کنترل کیفیت اطمینان حاصل کنید
بودجه و برآورد هزینه را تهیه کنید
به شکایات یا نگرانی های مشتریان رسیدگی کنید
نگهداری سوابق موجودی، تعمیرات، فروش و هدر رفت
تهیه و ارسال گزارش
خلاصه سفارش غذا را برای سرآشپز آماده کنید
باید از ژانرهای آشپزی مؤسسه آگاهی داشته باشد
نظارت و بررسی مونتاژ سینی ها
نظارت و بررسی تحویل چرخ دستی های غذا
برنامه های کاری را تنظیم کنید

Restaurant Bombay Mahal Express
Restaurant Bombay Mahal Express
  • :
  • :