loading...
loading...
:
flierland logo
آگهی استخدام مدیر رستوران در تورنتو کانادا

آگهی استخدام مدیر رستوران در تورنتو کانادا

تورنتو, انتاریو|
  • مدیر رستوران
  • 19.5
  • کالج/CEGEP
  • انگلیسی

شرح وظایف :

برنامه ریزی، سازماندهی، هدایت، کنترل و ارزیابی عملیات روزانه
تعیین نوع خدمات قابل ارائه و اجرای روشهای عملیاتی
موجودی وجوه نقد و ترازنامه های کامل، گزارشات نقدی و فرم های مربوطه
انجام بررسی عملکرد
هزینه محصولات و خدمات
اجرای قوانین و مقررات استانی/منطقه ای مشروبات الکلی
سازماندهی و نگهداری موجودی
نظارت بر درآمدها و اصلاح رویه ها و قیمت ها
از رعایت مقررات ایمنی و بهداشتی اطمینان حاصل کنید
با تامین کنندگان برای مواد غذایی و سایر لوازم مذاکره کنید
برای پذیرایی یا استفاده از امکانات با مشتریان مذاکره کنید
توسعه، اجرا و تجزیه و تحلیل بودجه
مشارکت در طرح های بازاریابی و اجرا
برنامه کاری کارکنان را تنظیم کنید و بر عملکرد کارکنان نظارت کنید
به شکایات یا نگرانی های مشتریان رسیدگی کنید
ارائه خدمات به مشتریان
استخدام، آموزش و نظارت بر کارکنان

Domino's Pizza
Domino's Pizza
  • :
  • :