loading...
loading...
:
flierland logo
آگهی استخدام مدیر مالی در مونترال کانادا

آگهی استخدام مدیر مالی در مونترال کانادا

مونترال, کبک|
  • مدیر مالی
  • 41.14 - 37.21
  • کالج/CEGEP یا تجربه معادل آن
  • فرانسوی

شرح وظایف :

برنامه ریزی و کنترل بودجه و مخارج
ایجاد و اجرای سیاست ها و رویه ها
پروژه ها و برنامه ها را تعیین، هماهنگ و بررسی کنید
نظارت بر جمع آوری و تجزیه و تحلیل داده های مالی
نظارت بر تهیه گزارش ها
به مدیریت ارشد مشاوره دهید
برنامه ریزی، سازماندهی، هدایت، کنترل و ارزیابی عملیات روزانه
نظارت بر مدیریت حقوق و دستمزد
انجام وظایف مرتبط با منابع انسانی مانند انتخاب پرسنل
نگهداری سوابق مالی و ایجاد، نگهداری و تعادل حساب های مختلف با استفاده از سیستم های حسابداری دستی و کامپیوتری

Relais-Femmes
Relais-Femmes
  • :
  • :