loading...
loading...
:
flierland logo
آگهی استخدام مدیر خدمات مشتریان در تورنتو کانادا

آگهی استخدام مدیر خدمات مشتریان در تورنتو کانادا

میلتن, انتاریو|
  • مدیر خدمات مشتریان
  • 28.25
  • کالج/CEGEP
  • انگلیسی

شرح وظایف :

انجام بررسی عملکرد
همان وظایفی را که کارگران تحت نظارت هستند انجام دهید
استخدام و استخدام کارکنان
کار را هماهنگ، تعیین و بررسی کنید
اطمینان از عملکرد روان سیستم های کامپیوتری، تجهیزات و ماشین آلات، و ترتیب کار تعمیر و نگهداری
برنامه ها و رویه های کاری را تنظیم کنید و فعالیت ها را با سایر واحدها یا بخش های کاری هماهنگ کنید
بررسی و تأیید صحت کار و اجازه واریز و برداشت معمولی
نیازهای آموزشی را شناسایی کنید و کارگران را در وظایف شغلی و سیاست های شرکت آموزش دهید
مواد و لوازم مورد نیاز
حل مشکلات مربوط به کار و تهیه و ارائه گزارش های پیشرفت و دیگر

KeAnu Inc
  • KeAnu Inc