loading...
loading...
:
flierland logo
آگهی استخدام مدیر رستوران در تورنتو کانادا

آگهی استخدام مدیر رستوران در تورنتو کانادا

تورنتو, انتاریو|
  • مدیر رستوران
  • null
  • کالج، CEGEP یا سایر گواهینامه یا مدرک غیر دانشگاهی از یک برنامه 1 ساله تا 2 ساله یا تجربه معادل آن
  • انگلیسی

شرح وظایف :

روش هایی را برای برآوردن برنامه های کاری ایجاد کنید
نظارت و هماهنگی فعالیت های کارکنانی که غذا را تهیه و تقسیم می کنند
کارکنان را در وظایف شغلی، روش های بهداشتی و ایمنی آموزش دهید
مواد و لوازم را برآورد و سفارش دهید
استخدام کارکنان خدمات غذا
از خدمات غذا و کنترل کیفیت اطمینان حاصل کنید
بودجه و برآورد هزینه را تهیه کنید
به شکایات یا نگرانی های مشتریان رسیدگی کنید
نگهداری سوابق موجودی، تعمیرات، فروش و هدر رفت
تهیه و ارسال گزارش
خلاصه سفارش غذا را برای سرآشپز آماده کنید
باید از ژانرهای آشپزی مؤسسه آگاهی داشته باشد
نظارت و بررسی مونتاژ سینی ها
نظارت و بررسی تحویل چرخ دستی های غذا
برنامه های کاری را تنظیم کنید

CHARCOAL BIRYANI
  • CHARCOAL BIRYANI